Kategorijas


Place here any module, widget, design or HTML. for example menu, categories

Kategorijas
0
Pirkumu grozs (0)
0 prece(s) - 0,00€
Vasaras izpārdošana!

Personas datu apstrādes un sīkdatņu politika

Personas datu apstrādes principi.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam – informāciju par organizāciju, personas datu apstrādes nolūku, tiesisku pamatu, uzglabāšanas termiņu, subjekta tiesībam u.c.

1. Organizācijas kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir TESPARS SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 44103027137; PVN maksātāja numurs LV44103027137, Juridiskā adrese Dzirnavu iela 14A, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729. TESPARS SIA kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@tespars.lv, tālruņa numurs +371 29254809.

2. Personas datu apstrādes nolūki

Ja jūs noformējat pasūtījumu mūsu vietnē www.tespars.lv, pa telefonu vai klātienē veikalā jūs piekritāt savu personas datu apstrādei.
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto / ir izmantojusi / ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus TESPARS SIA sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar tiem.
Klients ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu pasūtījuma veikšanas brīdī. Jūs apņematies neveikt nekādas darbības, kas vērstas pret vietnes drošību, ka arī apliecināt, ka Jūs neesat jaunāks par 16 gadiem.
Izmantojot TESPARS SIA vietnes www.tespars.lv un / vai iegādājoties preces un / vai pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūs saprotat politiku, un Jūs piekrītat sekot izmaiņām tajā.
Ja Jūs nepiekrītat šai politikai vai atsevišķām tajā ietvertām sadaļam, diemžēl, turpmākā vietnes www.tespars.lv izmantošana nav iespējama.

TESPARS SIA apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
Preču pārdošanai/piegādei:
– klienta identificēšanai;
– rēķina sagatavošanai;
– maksājumu par pasūtījumu grāmatošanai;
– preču piegādei (pirkuma līguma saistību izpildei);
– garantijas saistību izpildei;
– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

Ja tas ir nepieciešams TESPARS SIA ir tiesīgs nodot apstrādei Klienta personas datus mūsu sadarbības partneriem:

– attiecīgajam servisa centram garantijas/pēcgarantijas servisa nodrošināsanai;

– līzinga kompānijai līzinga piešķiršanai, ja Klients izteica vēlēšanos iegādāties preci līzingā;

– piegādes nodrošināšanai, ja Klients ir izteicis vēlmi saņemt piegādes pakalpojumus;
– valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

3. Kādā veidā tiks apstrādāti personas dati

Apstrādājot mums sniegtos personas datus, tiek ievērotas datu aizsardzības tiesību aktu prasības.
Tiek garantēta pilnīga konfidencialitāte.
TESPARS SIA informē, ka norādot savu e-pasta adresi, jūs piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīts rēķins pasūtījuma apmaksai, paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.
TESPARS SIA informē, ka norādot savu mobilo tālruņa numuru, jūs piekrītat, ka tas tiek iekļauts datu bāzē un uz tā var tikt nosūtīta ziņa par rēķina izsūtīšanu uz e-pastu,  paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem, darbinieks vai kurjers zvanīt, lai sarunātu preču saņemšanu.
Gadījumā, ja tiek veikts pasūtījums ar vēlmi to iegādāties “Līzingā” – jums būs jāaizpilda anketa, kura vēlāk tiks nosūtīta līzinga kompānijai uz līguma pamatā.
TESPARS SIA apstrādā Klienta datus, ņemot vērā saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
Ar Klientu noslēgtā pirkuma līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai TESPARS SIA pilnvaro savus sadarbības partnerus veikt preču piegādes, un zvanus / sms izsūtīšanu par to. Ja izpildot šos uzdevumus, TESPARS SIA sadarbības partneri apstrādā TESPARS SIA rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par TESPARS SIA datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un TESPARS SIA ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kādā tas ir nepieciešams šo darbību veikšanai. (piemēram sūtījama piegāde uz pakomātiem, kurjera piegādes, līzinga piešķiršana u.c.)
TESPARS SIA sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) apņēmās nodrošināt personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar datu apstrādes likumu, TESPARS SIA prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā pirkuma līguma saistību izpildei TESPARS SIA uzdevumā.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

TESPARS SIA rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (TESPARS SIA interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
TESPARS SIA apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
Pirkuma līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu pirkuma līgumu pēc Klienta pasūtijuma un nodrošinātu tā izpildi;
saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;

5. Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar noslēgto distances līgumu ar Klientu; kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā TESPARS SIA vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā) vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

6. Piekļūve personas datiem un citas Klienta kā datu subjekta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Jums ir tiesības saņemt TESPARS SIA rīcībā esošos datus par sevi.
Saviem datiem Klients var piekļūt, ka arī izdarīt labojumus, ka arī Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
– Ja Klients veica reģistrāciju vietnē www.tespars.lv Klients var apskatīties un pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot autorizējoties Profilā;
– rakstveida formā klātienē TESPARS SIA veikalā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
– elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu;
TESPARS SIA datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija.
Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: info@maktool.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.
TESPARS SIA nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

7. Klienta piekrīšana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrīšanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrīšana (piemēram, reklāmas izsūtīšana) var dot savā profilā vietnē www.tespars.lv vai reģistrācijas laikā, vai parakstoties vietnē, vai pasūtījuma apstiprinājumā brīdī.
Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – sava profilā vietnē www.tespars.lv, rakstot uz info@maktool.lv vai klātienē TESPARS SIA veikalā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

8. Papildinājumi

TESPARS SIA ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma un sīkdatņu politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot TESPARS SIA mājaslapā – www.tespars.lv

 

Sīkdatnes

TESPARS SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 44103027137; PVN maksātāja numurs LV44103027137, Juridiskā adrese Dzirnavu iela 14A, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729, vietne www.tespars.lv izmanto sīkdatnes, lai atšķirtu Jūs no citiem lietotājiem mūsu vietnē. Tas palīdz mums nodrošināt Jums labu pārlūkošanas pieredzi mūsu vietnē, un ļauj mums arī uzlabot mūsu vietni.

Saskaņā ar jaunākajām izmaiņām likumā visām tīmekļa vietnēm, kas darbojas atsevišķās Eiropas Savienības daļās, ir nepieciešams saņemt piekrišanu par sīkdatņu (vai līdzīgu tehnoloģiju) lietošanu vai glabāšanu Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē. Šī sīkdatņu politika sniedz Jums skaidru un atbilstošu informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem

Jūsu piekrišana

Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izvietošanai Jūsu datorā, lai analizētu to, kā Jūs izmantojat mūsu vietni. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo sīkdatņu politiku, lai iegūtu sīkāku informāciju par datiem, ko iegūstam, kad lietojat šo vietni.

Ja jūs nevēlaties pieņemt sīkdatnes, kas saistītas ar Jūsu šīs vietnes izmantošanu, Jums ir jāpārtrauc mūsu vietnes izmantošana.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas sastāv no cipariem un burtiem un kas tiek izvietota Jūsu pārlūkā vai datora cietajā diskā. Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datora cieto disku.

Galvenie jēdzieni

Pirmās un trešās puses sīkdatnes: tas, vai sīkdatne ir “pirmās” vai “trešās” puses attiecas uz domēnu, kas izvieto sīkdatni. Pirmās puses sīkdatnes izvieto vietne, ko lietotājs konkrētajā brīdī apmeklē, piemēram, tespars.lv izvietotās sīkdatnes.

Trešās puses sīkdatnes: sīkdatnes, ko izvieto domēns, kas nav lietotāja konkrētajā brīdī apmeklētās vietnes domēns. Ja lietotājs apmeklē vietni, un kāds cits objekts izvieto sīkdatni, izmantojot vietni, tā ir trešās puses sīkdatne.

Pastāvīgās sīkdatnes: šīs sīkdatnes paliek lietotāja ierīcē sīkdatnē noteiktu laika periodu. Tās tiek aktivētas katru reizi, kad lietotājs apmeklē vietni, kas ir izvietojusi konkrēto sīkdatni.

Pagaidu sīkdatnes: šīs sīkdatnes atļauj vietņu vadītājiem saistīt lietotāja darbības pārlūka sesijas laikā. Pārlūka sesija sākas, kad lietotājs atver pārlūka logu, un beidzas, kad aizver pārlūka logu. Pagaidu sīkdatnes tiek izvietotas īslaicīgi. Kad Jūs aizverat pārlūku, visas pagaidu sīkdatnes tiek izdzēstas.

Kā dzēst un bloķēt mūsu sīkdatnes

Jūs varat bloķēt sīkdatnes, aktivējot sava pārlūka iestatījumus, kas Jums ļauj atteikties no visām vai dažām sīkdatnēm. Tomēr, ja Jūs izmantojat sava pārlūka iestatījumus, lai bloķētu visas sīkdatnes (tostarp būtiskas sīkdatnes), Jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt visai mūsu vietnei vai kādai tās daļai. Ja vien Jūs neesat izmainījis Jūsu pārlūka iestatījumus tā, lai tas atsakās no sīkdatnēm, mūsu sistēma izvietos sīkdatnes, tiklīdz jūs apmeklēsiet mūsu vietni. Sīkdatņu izslēgšana vai izdzēšana nepasargās no ierīces identifikācijas un saistīto datu vākšanas.

Vai es varu atsaukt savu piekrišanu?

Kad esat devis mums savu piekrišanu izmantot sīkdatnes, mēs izvietosim sīkdatni Jūsu datorā vai ierīcē, lai atcerētos to nākamreiz. Tā ar laiku izbeigsies. Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, Jums nepieciešams izdzēst sīkdatnes, izmantojot sava interneta pārlūka iestatījumus.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par sīkdatņu dzēšanu vai bloķēšanu, lūdzu, apmeklējiet http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem nolūkiem:

  • Tīmekļa analītikai: lai sniegtu statistiku par, to, kā tiek lietota mūsu vietne;
  •  Reklāmu atbildes rādītājiem: lai redzētu, cik efektīva ir mūsu reklāma, ieskaitot to, kas norāda uz mūsu vietni;
  •  Kļūdu vadībai: lai ļautu mums uzlabot vietni, novērtējot jebkādas radušās kļūdas;
  • Sīkdatnes netiks izmantotas citiem mērķiem, izņemot norādītos.

Stingri nepieciešami sīkfaili

Šie sīkfaili ir nepieciešami, lai nodrošinātu stabilu vietnes darbību un tos nevar izslēgt. Šie sīkfaili tiek iestatīti tikai pēc jūsu veiktajām darbībām, piemēram, valodas, valūtas izvēle, pieteikšanās sesijas, konfidencialitātes preferences. Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, tā lai ta bloķētu šos sīkfailus, taču mēs nevaram garantēt stabīlu vietnes darbību.

Analītiskie un statistiskie

Šie sīkfaili ļauj izmērīt apmeklētāju plūsmu un avotus, savācot informāciju datu kopās. Tie arī palīdz mums saprast, kuri produkti un pakalpojumi ir populārāki.

Mārketinga un Mērķauditorijas atlases

Šos sīkfailus parasti nosaka mūsu mārketinga un reklāmas partneri. Viņi tos var izmantot, lai izveidotu jūsu interešu profilu un izmantot pielāgotas reklāmas rādīšanai. Ja jūs neatļaujat šo sīkfailu izmantošanu, reklāma, kuru jūs redzēsiet internetā nebūs pielāgota jūsu interesēm.

menu
Salīdzini cenas Latvijas interneta veikalos Salidzini.lv logotips