GARANTIJA

Instrumentu garantijas un pēcgarantijas servisu nodrošinām tikai sadarbībā ar ražotāju autorizētiem servisiem.
 
Garantijas termiņi:
  • Fiziskā personām, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, tiek nodrošināta 2 gadu garantija;
  • Juridiskā personām - ja pie preces apraksta nav atrunāts citādāk, tiek nodrošināta standarta garantija - 1 gads

Garantija nav spēkā, ja:

  • Instruments nav lietots atbilstoši instrukcijā norādītam, piemēram, ja ir pārsniegta tā jauda vai izvēlēta neatbilstoša opcija;
  • Instruments ar nodomu vai rupjas neuzmanības dēļ ir bojāts;
  • Instrumentam bojājumi radušies kontaktā ar svešķermeņiem (piem., smiltīm vai akmeņiem) vai tam līdzīgos gadījumos;
  • Instrumenta bojājumi radušies neievērojot apkopes instrukcijas norādījumus.