0.00 EUR
Reģistrēties

Garantija

Instrumentu garantijas un pēcgarantijas servisu nodrošinām sadarbībā ar MAKITA OY servisu.
Remonta veikšanas termiņš no 5 - 8 darba dienām.
 
Garantijas termiņi:
  • Fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, tiek nodrošināta 2 gadu garantija;
  • Juridiskā persona - tiek nodrošināta MAKITA OY noteiktā garantija - 1 gads.

Garantija nav spēkā, ja:

  • Instruments nav lietots atbilstoši instrukcijā norādītam, piemēram, ja ir pārsniegta tā jauda vai izvēlēta neatbilstoša opcija;
  • Instruments ar nodomu vai rupjas neuzmanības dēļ ir bojāts;
  • Instrumentam bojājumi radušies kontaktā ar svešķermeņiem (piem., smiltīm vai akmeņiem) vai tam līdzīgos gadījumos;
  • Instrumenta bojājumi radušies neievērojot apkopes instrukcijas norādījumus.

 

captcha